Tove Sjövall – Advokat, Innehavare

alt text

Redan under studietiden visste Tove att hon ville arbeta i en internationell miljö med internationella frågor och problemställningar, och plockade därför utöver juristexamen in kurser som utvecklade detta specialintresse och gav henne en tydlig verksamhetsinriktning i arbetet som jurist. Tove har arbetat med affärsjuridiska frågor sedan slutet av 1980-talet och har bred erfarenhet av det totala affärsjuridiska området och då mer specifikt den internationella affärsjuridiken. Tidigt specialiserade hon sig på frågeställningar inom EU-rätt inriktad på konkurrensrätt, och såväl internationell som nationell affärsjuridik, men även arbetsrätt, börsjuridik och immaterialrätt, har sysselsatt henne. Tove är även kunnig inom transporträtt; sjö-, luft- och vägtransport.

I början av nittiotalet flyttade Tove till Bryssel där hon var verksam vid Advokatfirman Landahls filialkontor men även vid belgiska advokatbyrån Heyman, De Ville, Cailiau & Desenfans och under de här åren var hennes verksamhetsområden fortsatt internationell affärsjuridik och konkurrensrätt men även i allt högre grad ärenden som rörde internationell privaträtt. Under denna tid var Tove medlem av Bryssels advokatsamfund.

Tillbaka i Sverige skaffade sig Tove sedan erfarenhet som bolagsjurist vid Svedala Industri, en internationell koncern som då bestod av cirka 200 juridiska enheter inom ett 40-tal länder, samt som affärsjurist på Ernst & Young och startade därefter en egen verksamhet.

Under tio år drev hon en advokatbyrå under eget namn med inriktning mot både affärsjuridik och privatjuridik. Efter en tid hos Magnusson Advokatbyrå som ansvarig för området ”Privat legal” anslöt hon sig till Wesslau Söderqivst.

Idag specialiserar sig Tove allt mer på internationell privaträtt och internationell processrätt men även affärsjuridik. Den internationella privaträtten berör familjerättsliga, arvsrättsliga, arbetsrättsliga och avtalsrättsliga tvistefrågor och målgruppen är svenskar som skall flytta utomlands eller flytta hem, utomlands bosatt svenskar samt utländska medborgare som kommer till Sverige för att bosätta sig här. Frågor som dessa ger ofta upphov till komplicerade bedömningar, där huvudfrågan ofta är vilket lands lag som är lämpligast att tillämpa samt i vilket land som tvisten då bäst kan lösas. Ur ett företags synvinkel kan det röra sig om utländsk personal som man vill anställa här, eller svensk personal som man vill skicka på utlandstjänstgöring.

Tove har en lång erfarenhet av denna problematik och har ofta kommit att anlitas som föreläsare i ämnet både i Sverige och utomlands. Tove Sjövall tog sin juristexamen vild Lunds Universitet och är medlem av Sveriges Advokatsamfund sedan 1992.

Utbildning

Utbildning Period
Inom advokatverksamhet fortlöpande utbildning
Jur. Kand. vid Lunds Universitet 1986
Handelsrätt vid Lunds Universitet 1986
EG-rätt vid Köpenhamns Universitet 1985
Sjörätt vid Oslo Universitet 1984
Rättsmedicin vid Lunds Universitet 1982

Arbetslivserfarenhet

Titel Arbetsgivare Period
Advokat Advokatbyrå Tove Sjövall AB 2019–
Advokat/Partner Wesslau Söderqvist Advokatbyrå 2014–2019
Advokat/Partner Magnusson Advokatbyrå AB 2012–2014
Advokat Advokatbyrå Tove Sjövall AB 2002–2012
Affärsjurist Ernst & Young AB 1998–2002
Bolagsjurist Svedala Industri AB 1995–1998
Advokat Heymans, De Ville, Cailliau & Desefans, Bryssel 1994
Advokat Advokatfirman Landahl, Bryssel 1991–1993
Biträdande jurist Advokatfirman Landahl & Bauer/ Baker & Mc Kenzie Advokatbyrå 1989–1991
Tingsnotarie Trollhättans tingsrätt 1986–1989
Sommarnotarie Västerviks tingsrätt 1984

Språk

Svenska, engelska, franska