Meny Stäng

Verksamhetsområden

Svensk internationell privaträtt handlar om privaträttsliga problemställningar som berör mer än ett land och bland annat innefattar frågan om vilket lands lag som skall tillämpas.

Exempel på områden som det kan gälla:

  • familjerätt
  • arvsrätt
  • avtalsrätt
  • köprätt
  • arbetsrätt
  • skadeståndsrätt
  • socialförsäkring
  • folkbokföring
  • uppehålls och arbetstillstånd

samt handläggning av ärenden enlig svensk rätt inom dessa områden

 

Svensk internationell processrätt, dvs. processrättsliga regler som hänför sig till processituationer med anknytning till ett annat land, exempelvis:

  • Svenska domstolars rätt att ta upp ett mål som har anknytning till ett annat land
  • Erkännande och verkställighet i Sverige av utländska domar och beslut

 

Svensk och internationell affärsjuridik, exempelvis :

Kommersiell avtalsrätt som granskning och upprättande av affärsavtal t.ex.,

  • köpeavtal
  • återförsäljaravtal
  • aktieägaravtal
  • agentavtal
  • franchiseavtal 
  • joint ventureavtal

Bolagsrätt:

  • Rådgivning avseende regler för aktiebolag, handelsbolag och andra juridiska personer
  • Rådgivning om upprättande av verksamheter utomlands

 

Tvistelösning